2023

 • NYBODERGÅRDEN BADERUM
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Kronprinsessegade, København N.
  Status: Pågår


 • BEHANDLERRUM MV. MIMERSGADE SUNDHEDSHUS
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Mimers Gade København N.
  Status: Udført

 • DEMENSHAVE, DAGCENTERET HUSET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Skitseforslag
  Beliggenhed: Agnes Rodes vej, København N.
  Status: Pågår


 • MASKINHUSET, ANLÆGSPROJEKT
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: udført


 • ORANGERIET, PLEJECENTERET SLOTTET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: Pågår


 • SIKRINGSRUM TIL DEPOT, STRANDVEJEN
  Forbedret adgangsforhold
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning
  Beliggenhed: Strandvejen, København Ø.
  Status: Udført

 • KONTORINDRETNING
  Bygherre: Out Of Home Media
  Rådgivning: Skitseforslag
  Beliggenhed: Ragnagade, København Ø.
  Status: Afsluttet


 • PRODUKTIONSKØKKEN, PLEJECENTERET AFTENSOL
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Lundtoftegade, København N.
  Status: Afventer • ANRETTERKØKKENER, PLEJECENTERET RUNDSKUEDAGEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Dannebrogsgade, København V.
  Status: Pågår


 • MEDICINDEPOT KLARAHUS
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Plejecenteret, Klarahus, De Gamles By, København N.
  Status: udført

2022

 • TILSTANDSVURDERING VINDUER, ROSENBORGCENTERET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Skitsering og disposition
  Beliggenhed: Rosengade, København K.

 • HELHEDSPLAN AFTENSOL
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning og analyse
  Beliggenhed: Plejecenteret Aftensol, Lundtoftegade, København N.
  Status: Pågår

 • UDVIDELSE AF OFFENTLIG TANDPLEJE
  Bygherre: Brøndby Kommune
  Rådgivning: Analyse og forprojekt
  Beliggenhed: Gildhøj, Brøndbyvester
  Status: Afventer


 • HELHEDSPLAN OG AREALDISPONERING PLEJECENTERET NYGÅRDS PLADS
  Bygherre: Brøndby Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning, analyseopgave
  Beliggenhed: Plejecenteret Nygårds Plads, Brøndby
  Status: Pågår


 • HELHEDSPLAN OG AREALDISPONERING PLEJECENTERET ÆBLEHAVEN
  Bygherre: Brøndby Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning, analyseopgave
  Beliggenhed: Plejecenteret Æblehaven, Brøndby Strand
  Status: Afventer

2021

 • PRODUKTIONSKØKKEN, RUNDSKUEDAGEN PLEJECENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Dannebrogsgade, København V.
  Status: Udført


 • OMKLÆDNING SLOTTET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: udført
 • ANDELSFORENINGEN AB NØRRE FABER
  Bygherre: Andelsforeningen AB Faber
  Rådgivning: Udbud
  Beliggenhed: Peter Fabersgade, København N.
  Status: afventer

2020

 • SYGEPLEJEKLINIK, UTTERSLEVGÅRD
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning

  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Dannebrogsgade, København V.
  Status: Udført


 • OMKLÆDNINGSRUM, KANTINE
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Huset, De Gamles By, København N.
  Status: Udført

 • BAGERIET SLOTTET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning

  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: Udført

 • OMKLÆDNING SLOTTET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By,

  København N.
  Status: udført


 • TAGTERRASSE KLARAHUS, BYGNING L
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning

  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: Udført

 • OMKLÆDNING, BYGNING O, DGB
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning

  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: Udført


 • OMKLÆDNING ALLÉBYGNINGERNE A,B,C,D,F
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning

  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: Udført
2019

 • MØLLEHUSET PRODUKTIONSKØKKEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning udførelse
  Entreprise: Totalentreprise
  Beliggenhed: Edith Rodes Vej, København N.
  Status: Udført
 • SOLGAVEHJEMMET, VALBY
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Budgettering
  Beliggenhed: Vigerslevvej, Valby
  Status: Afventer
 • UTTERSLEVGÅRD, SYGEPLEJEKLINIK
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Utterslevgård, København NV.
  Status: Udført

2018

 • PERSONALEPAVILONER
  Bygherre: Hvidovre Kommune
  Rådgivning: Forprojekt, budgettering
  Beliggenhed: Hvidovre kommune, flere institutioner
  Status: Udført


 • UDEAREALER KLARAHUS
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Plejecenteret Klarahus, De Gamles By, København N.


 • PALLIATIVT VELVÆRERUM, SCT. JOSEPH HELLERUP
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Strandvejen 91, 2100 København Ø.
  Status: Udført

2017

 • VANLØSE SUNDHEDSCENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Beliggenhed: Vanløse
  Status: udført


 • VIGERSLEVHUS BUDGETTERINGSRAPPORT
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning, Rapport
  Beliggenhed: Vigerslevvej, Valby
  Status: Udført


 • DORTHEAGÅRDEN BUDGETTERINGSRAPPORT
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning
  Beliggenhed: Frederiksundsvej København NV.
  Status: Udført


 • GRIFFENTFELDS GADE BUDGETTERINGSRAPPORT
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Budgetteringsrapport
  Beliggenhed: Griffenfelds gade, København N.
  Status: Udført


 • SCT. JOSEPH SENIORCENTER, OMBYGNING
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Griffenfelds gade, København N.
  Status: Udført


 • ERGONOMISK DAGSLYSPROJEKT – RUNDSKUEDAGEN OG AFTENSOL
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise:
  Beliggenhed: Plejecentrene Rundskuedagen og Aftensol, København.
  Status: Udført


 • KLARAHUS PRODUKTIONSKØKKEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgiver under udførelse
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Edith Rodes vej, København N.
  Status: Udført, Præmieret af Københavns Kommune 2018.


 • CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KBH. UDEAREALER
  Bygherre: Københavns Kommunes center for Kræft og sundhed
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Nørre Allé, København N.
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført

2016

 • FACADERENOVERING, HVIDOVRE RÅDHUS
  Bygherre: Hvidovre Kommune
  Rådgivning: Bygherrerådgivning,
  -Analyse og Rådgiverudbud
  Beliggenhed: Hvidovrevej, zHvidovre
  Status: Udført


 • ANKOMSTAREAL, KLARAHUS PLEJECENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Edith Rodesvej, København N.
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • RENOVERING AF OMKLÆDNING, LYNGEHALLEN
  Bygherre: Allerød Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Idrætsvej, Lynge
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • UDEAREALER IFBM. PRODKTIONSKØKKEN,
  KLARAHUS PLEJECENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Analyse
  Beliggenhed: Edith Rodesvej, København N.
  Status: ikke realiseret

 • TAGUDSKIFTNING, BLOVSTRØDHALLEN
  Bygherre: Allerød Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Sortemosevej Lillerød
  Status: Udført

 • VELVÆRERUM, BOMIPARKEN PLEJECENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Gyldenrisvej København S.
  Status: Udført


 • TAGVINDUER FREDERIKSGADE
  Bygherre: Privat
  Rådgivning: Myndighedsansøgning
  Beliggenhed: Frederiksgade København K.
  Status: Ikke realiseret


 • TAGVINDUER FREDERIKSGADE
  Bygherre: Privat
  Rådgivning: Myndighedsansøgning
  Beliggenhed: Frederiksgade København K.
  Status: Ikke realiseret


 • OMBYGNING AF RÆKKEHUS, KILDEVÆNGET
  Bygherre: Privat
  Rådgivning: Skitseforslag
  Beliggenhed: Kildevænget København Ø.
  Status: Udført


 • OMBYGNING, KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Kirsebærhaven, Valby
  Status: Udført


 • INDRETNING OG MØBELDESIGN,
  KLARAHUS PLEJECENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning, Indretning og design
  Beliggenhed: Alléen De Gamles By, København N.
  Status: Udført


2015

 • UDVIDET CYKELPARKERING PÅ OFFENTLIGT AREAL
  Bygherre: Rehabiliteringscenter Bispebjerg
  Rådgivning: Myndighedsbehandling
  Beliggenhed: Rehabiliteringscenter Bispebjerg, København NV.
  Status: Udført


 • NEDLÆGNING AF BRANDSKYDEDØRE MOD FÆLLESAREALER
  Bygherre: KAB
  Rådgivning: Myndighedsbehandling
  Beliggenhed: Plejecenteret Kastanjehusene,

  Alléen, De Gamles By, København N.
  Status: Udført


 • RENOVERING AF KØLERUM FOR PRODUKTIONSKØKKEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Kirsebærhaven Plejecenter, Valby.
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • INDVENDIG RENOVERING AF MØLLEHUSETS DAGSCENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Møllehuset plejecenter, De Gamles By, København N.
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • MØLLEHUSETS PLADS
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Skitse- og dispositionsforslag
  Beliggenhed: Møllehuset plejecenter, De Gamles By, København N.
  Status: Udført


 • VURDERING OG UDBEDRING AF VANDSKADE
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Rapport og bygningsundersøgelser, tilsyn
  Beliggenhed: Rosenborgcenteret København K.
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • RENOVERING OG INDRETNING AF FÆLLES OPHOLD, KASTANJEHUSENE
  Bygherre: KOLLE KOLLE Kongrescenter
  Rådgivning: Skitsering og disposition
  Beliggenhed: Alléen, De Gamles By, København N.
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • DESIGN AF ANKOMSTOMRÅDE
  OG PARKERINGSAREALER MV.
  Bygherre: KOLLE KOLLE KONGRESCENTER
  Rådgivning: Skitseforslag og disposition
  Beliggenhed: Frederiksborgvej, Værløse.
  Status: udført


 • MINDRE TILPASNING AF MØDELOKALER MV.
  Bygherre: Københavns Kommunes center for Kræft og sundhed
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Nørre Allé, København N.
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • INDRETNING AF FÆLLES OPHOLDSARELAER PÅ DEMENSAFDELING
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning, indretning og møbeldesign
  Beliggenhed: Plejecenteret Klarahus bygning F, Alléen København N.
  Udbudsform: Hoved- og fagentrepriser
  Status: Udført


 • RENOVERING OG OMBYGNING AF DAGCENTERET OASEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Oasen, Edit Rodesvej, København N.
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


2014

 • KLARAHAVE, NYT ANKOMSTAREAL FOR PLEJECENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: De Gamles By København N.
  Status: Udført


 • KLARAHAVE, NYT ANKOMSTAREAL FOR PLEJECENTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivnivng: Totalrådgivning
  Beliggenhed: De Gamles By København N.
  Status: Udført


 • HAVER FOR PLEJECENTRE I DE GAMLES BY
  -Program oplæg til rådgiverudbud, brugerinddragelse,
  interessentanalyse og workshops
  Bygherre: SUF /Københavns Ejendomme, BYK
  Rådgivning: Bygherrerådgivning
  Entreprise:
  Beliggenhed: Alléen, De Gamles By, København N.
  Status: Udført


 • HELHEDSPLAN PLEJECENTERET BONDERUPGÅRD
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Randbølvej, Vandløse.
  Status: Delvis realiseret


 • OMBYGNING AF ANRETTERKØKKENER OG FÆLLESAREALER PLEJECENTERET KLARAHUS
  Bygherre: Københavns Kommune, KAB og Klarahus pleje- og Demenscenter
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Alléen, De Gamles By, København N.
  Status: Delvis realiseret


 • RENOVERING AF FÆLLESKØKKENER OG OPHOLDSRUM ,
  PLEJECENTERET SLOTTET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Agnes Henningsens vej, København N.
  Status: Udført


 • AFDELINGSKØKKENER PLEJEHJEMMET ROSENBORGCENTERET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Rosengade, København K.
  Status: Udført


 • PALLIATIVE VELVÆRE- OG BADERUM, LÆRKEBO, VIGERSLEVHUS,
  SLOTTET OG REHABILITERINGSCENTER ØST:
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: København
  Status: Udført


 • HYGIENERAPPORT FOR ANRETTERKØKKENER
  I DE GAMLES BY
  Bygherre: KAB
  Rådgivning: Bygherrerådgivning
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: Udført


 • RENOVERING AF PRODUKTIONSKØKKEN VIGERSLEVHUS
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Vigerslevvej, Valby
  Status: Udført


 • RENOVERING AF PRODUKTIONSKØKKEN VIGERSLEVHUS
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Vigerslevvej, Valby.
  Status: Udført

 • INDRETNING PERSONALEFACILITETER, SAMT RENOVERING
  AF KØKKEN, KONTORER OG VÆRKSTEDSRUM
  Bygherre: Københavns Kommune, SUF Teknisk Service
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Nørre Allé København N.
  Status: Udført


 • INDRETNING AF KONTORER I TIDLIGERE VASKERUM,
  PLEJECENTERET SLOTTET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Agnes Henningsens vej., København N.
  Status: Udført


2013

 • REHABILITERINGSCENTER ØSTERBRO, VENTILATION
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Strandvejen København Ø.
  Status: Udført


 • KIRSEBÆRHAVEN FASE 2
  Renovering af fællesgange for beboer afsnit
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Entreprise: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Kirsebærhaven, Valby
  Status: Udført


 • HELHEDSPLAN RENOVERING AF FÆLLESAREALER
  Kirsebærhaven Plejehjem
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Dispositionsforslag og budgettering
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Kirsebærhaven, Valby
  Status: udført

 • DIVERSE OMBYGNINGER
  -Depoter, træningsrum og Loungeområde, AMK
  Bygherre: Arbejdsmiljøkontrol København
  Rådgivning: Disposition og myndighedsbehandling
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • ALTANER KLARAHUS, BUGNING F
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Plejehjemmet Klarahus, København N.
  Status: Ikke realiseret


 • PRODUKTIONSKØKKEN OG DIV: OMBYGNINGER
  Bygherre: Københavns Kommune, Rosenborgcenteret
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Rosengade, København K.
  Status: Udført


 • RENOVERING AF FÆLLESAREALER, BRYGGERGÅRDEN
  Bygherre: SUF
  Rådgivning: Totalrådgivning og design med
  Krydsrum som underrådgiver
  Beliggenhed: Alsgade, Vesterbro
  Status: Udført


 • ALTANER OG ELEVATORTÅRN
  Bygherre: Københavns Ejendomme
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Kirsebærhaven, Valby
  Status: Udført


2012

 • LAVUK DAGTILBUD, GÅRD OG PORT
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Designforslag
  Beliggenhed: Borgervænget,
  København Ø.
  Status: Delvist udført


 • HOVEDINDGANG, ROCKWOOL SCANDINAVIA
  Bygherre: Rockwool
  Rådgivning: Design og projektering
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Hedehusene
  Status: Udført

 • OMSORGSFORVALTNINGEN TOILETTER
  -udskiftning af faldstammer og stig strenge.
  Bygherre: Københavns Kommune,

  Omsorgsforvaltningen.
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • DRIVHUS; DORTHEAGÅRDEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Frederiksborgvej, København NV.
  Status: Udført

 • VENTILATION I TRÆNINGSLOKALE
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Status: Udført

 • RENOVERING AF TOILETRUM, 3 STK.
  -Udskiftning af gulve i 28 toiletrum, samt opsætning af 18 lifte.
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • PRODUKTIONSKØKKEN, KIRSEBÆRHAVEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Kirsebærhaven, Valby
  Status: Udført

 • PRODUKTIONSKØKKEN PÅ REHABILITERINGSVENTER ØST
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Strandvejen, København Ø.
  Status: Udført


 • UDSIFTNING AF FORYER- og ELEVATORDØR KLARAHUS
  -Demenscenter, De Gamles By,
  Bygherre: Københavns Kommune
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed; Alléen, København N
  Status: udført

 • PRODUKTIONSKØKKEN, ROSENBORGCENTERET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Rosengade, København K.
  Status: Ikke realiseret


 • UDSKIFTNING AF TOILETTER TIL TØRRE OG VASKETOILETTER OG OPSÆTNIG AF LIFT MV. I BOLIGER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Vigerslevvej Valby.
  Status: Udført


 • BRUGERKØKKEN DAMSØGÅRD PLEJEHJEM
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise

  Beliggenhed: Hanstholmvej, Vanløse
  Status: Udført


 • KIRSEBÆRHAVEN FASE 1
  -Renovering af gang for beboerafsnit.
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Kirsebærhaven Valby
  Status: Udført


 • ANRETTERKØKKENER PLEJECENTER KIRSEBÆRHAVEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Kirsebærhaven Valby
  Status: Ikke realiseret

 • MOBILKØKKENER OG THEKØKKENER
  -Fællesarealer, kontor og toiletter.
  Herunder designopgave af mobilkøkkener.
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning og Designopgave
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Plejecentrene Klarahus og Kastanje- husene, København N.
  Status: Udført


 • HÆVESÆNKE INFOSTANDERE
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning og designopgave
  Entreprise: Hovedentreprise
  Status: Udført

 • FYSIOTERAPIRUM PLEJECENTERET MØLLEHUSET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Disponering og budgettering
  Beliggenhed: Edith Rodes Vej, København N. 

  Status: Udført

 • OMBYGNING FRA KONTOR TIL 6 BOLIGER
  Bygherrer: Københavns Ejendomme
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Krisecenter BALTIC, Utterslev.
  Status: Udført

 • RENOVERING AF KÆLDER OG DEPOTER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Klarahus, Alléen København N.
  Status: Udført

 • RENOVERING AF PERSONALETOILETTER
  administrationsbygninger for Sund heds- og Omsorgsforvaltningen
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Status: Udført


 • PILOTPROJEKT, RENOVERING AF BEBOERBADEVÆRELSER
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentrepriser
  Beliggenhed: Norgesminde, København Ø.
  Status: Udført


 • HYGIEJNETOILETTER NORGESMINDE PLEJEHJEM
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hoved- og fagentreprise
  Beliggenhed: Norgesminde plejehjem, København Ø.
  Status: Udført


 • RENOVERING AF PRODUKTIONSKØKKEN OG DEPOTER, KIRSEBÆRHAVEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Kirsebærhaven, Valby
  Status: Udført


 • VIGERSLEVHUS PLEJECENTER, HYGIEJNETOILETTER,
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hoved- og fagentreprise
  Beliggenhed: Vigerslevvej, Valby
  Status: Udført


 • REHABOLITERINGSCENTER BISPEBJERG, HYGIEJNETOILETTER, 20 stk.
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hoved- og fagentreprise
  Beliggenhed: Frederiksborgvej, København NV.
  Status: Udført


 • PALLITIVT BADERUM, REHABILITERINGSCENTER BISPEBJERG -PILOTPROJEKT
  Bygherre: Københavns Ejendomme
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed Frederiksborgvej, København NV.
  Status: Udført

 • HC-VENLIGE BRUGERKØKKENER, DAMSØGÅRD PLEJEHJEM
  Bygherre: Københavns Ejendomme
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Hanstholmvej, Vanløse
  Status: Udført

2011

 • RENOVERING AF VINTERHAVE, ROENBORGCENTERET
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Rosengade, København K.
  Status: Udført

 • ROSENBORGCENTERET GÅRDHAVE
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Skitseprojekt
  Beliggenhed: Rosengade, København K.
  Status: Ikke realiseret


 • PERSONALEKØKKENER, I ADMINISTRATION FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, 12 Stk.
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Sjællandsgade, København N.
  Status: Udført


 • JAZZHUS MONTMARTRE,
  BAR OG FACADER
  Bygherre: Montmartre, Niels Lan Doky Rune Bech
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Fagentrepriser
  Beliggenhed: Store Regnegade, København K.
  Status: Udført

 • SKILTNING, DANMARKS RADIO
  -Omlægning af DR BYENS wayfindingsystem
  Bygherre: Danmarks Radio / Coor
  Rådgivning: Analyse, design, undervisning og implementering
  Udbudsform: Fagentreprise
  Beliggenhed: Danmarks Radio, DR-Byen, København SV.
  Status: Udført


 • FORPLADS SKUR, RYGESKJUL OG RAMPE
  Vigerslevhus Rehabiliteringscenter
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Vigerslevvej, Valby
  Status: Udført


 • JAZZHUS MONTMARTRE, ACCUSTIKREGULERING
  OG HC-TOILET
  Bygherre: Montmartre, Niels Lan Doky og Rune Bech
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Fagentrepriser
  Beliggenhed: Store Regnegade, København K.
  Status: Udført


 • BALTIC KRISECENTER, RENOVERING AF 36 LEJLIGHEDER OG VENT. ANLÆG
  Bygherre: Københavns Ejendomme
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Beliggenhed: Dortheavej, København NV.
  Status: Udført

 • LAVUK DAGTILBUD, TILGÆNGELIGHED
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Borgervæget, København NV.
  Status: Udført


 • TRANSFORMATION AF VARMECENTRAL TIL KONTORER OG VÆRKSTED
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Skitseforslag-disposition og budget
  Status: Ikke realiseret

 • VIGERSLEVHUS PLEJECENTER, PARKERINGS OG KØRSELSFORHOLD
  Bygherre: Københavns Kommune Rådgivning: Totalrådgivning Udbudsform: Hovedentreprise og fagentreprise
  Beliggenhed: Vigerslevvej, Valby
  Status: Udført


2010

 • GENETABLERING AF JAZZHUS MONTMARTRE, KONCERTCAFÉ
  Bygherre: Montmartre, Niels Lan Doky og Rune Bech
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Fagentrepriser
  Beliggenhed Store Regnegade København K.
  Status: Udført


 • KLARAHUS, ADMINISTRATIONS-, MØDE-, OG FORSAMLINGSLOKALER, SAMT LYSGÅRD
  Bygherre: Københavns Ejendomme
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed; Klarahus Pleje og Demenscenter, Edith Rodes Vej, København N.
  Status: udført


 • KLARAHUS DEMENS- OG PLEJECENTER, FOYER OG INDGANGSPARTI
  Bygherre: Københavns Ejendomme
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Edith Rodes Vej, København N.
  Status: Udført


 • FLYTNING OG GENETABLERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES HJEMMEPLEJES PERSONALE- OG ADMINISTRATIONSKONTOR _DØGNBASEN
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Guldbergs have, København
  Status: Ikke realiseret


 • BYGNINGSVURDERING OG FORSLAG TIL FLYTNING AF DØGNBASEN
  Kunde: Københavns Kommune
  Rådgivning: Disposition og budget
  Status: Ikke realiseret

2009

 • MILJØ-OG GENBRUGSSTATION, DE GAMLES BY
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning

  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: Udført


 • DAGTILBUDET LØVEN; TILGØNGELIGHEDSPROJEKT OG OPHOLD
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Fagentrepriser

  Status: Udført


 • KASTANJEHUSENE PLEJECENTER, ANRETTERKKKENER, 6 STK.
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: De Gamles By, København N.
  Status: Udført


 • AMK, PERSONALEKANTINE, KØKKEN OG TOILETTER
  Bygherre: Arbejdsmiljø København
  Rådgivning: Disposition og myndighedsbehandling
  Udbudsform: Hovedentreprise og fagentrepriser
  Status: Udført


 • PLEJEHJEMMET NORGESMINDE, OMBYGNING AF FOYER OG FLYTNING AF AFFALDSPLADS
  Bygherre: Københavns Kommune
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Strandvejen, København Ø.
  Status: udført


 • ETABLERING AF BUTIKSLOKALER I FREDDET EJENDOM
  Bygherre: HBS Exuviuance
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Rosenborggade, København K.
  Status: Udført


 • DR-BYENS SEMENT 1, INDRETNING AF KÆLDERDEPOTER
  Bygherre: Danmarks Radio
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Danmarks Radio,

  DR-Byen, København SV.
  Status: Udført

 • HOTSPOTKØKKENER, KONCERTHUSET, SEGMENT 4
  Bygherre: Danmarks Radio
  Rådgivning: Totalrådgivning
  Udbudsform: Hovedentreprise
  Beliggenhed: Danmarks Radio Koncerthus;

  DR-Byen, København SV.
  Status: Udført